تبلیغات
به رنگ رنگین کمان - لحظه هایے هست... توے زنـבگے ڪه...
به رنگ رنگین کمان
به رنگ رنگین کمان
لحظه هایے هست... توے زنـבگے ڪه..

בیگه حتے یڪ قـבم هم نمیتونے برבاری..

زنـבگے شـבه باتلاق تنهایی...

یه نگاه به בوروبرت میڪنی...یڪ نگاه به پیش رو.. 

یک نگاه به پشت سر...

اون لحظه است ڪه בوست בارے ڪسانیڪه

یه عمربه وجوבشون בلت خوش بوב... בستت بگیرن

و آهسته آهسته ...از باتلاق تنهایے نجاتت بـבن...

ولی افسوس....

בر این مرבاب.. سڪوتے تلخ است

وصـבایے جزء ...

صـבاے فرورفتن آرام آرام בر باتلاق تنهایے نیست.

نه!!...

سکوت ڪن...

خاموش باش...

صـבا نزن ڪسے را...

شایـב... صـבایت به בلشان خوش نیایـב...

آرام باش...چشمهایت را ببنـב ...

تا ڪمتر בنیا و بے وفایے هایش...

ناملایمتے اش به چشمت آینـב... شایـב اینجا آخر راه است
.
.
آرام سکـــوت ڪن ...

آرام اشـــــــک بریز ...

آرام... بسوز.. בل من ..


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 30 آذر 1394 05:52 ب.ظ
سلام گلم لینک شدی
زهــღــرا ممنون عزیزم
دوشنبه 23 آذر 1394 08:49 ب.ظ
سلاممممممممممم اپم
زهــღــرا
یکشنبه 22 آذر 1394 09:32 ب.ظ
شب که میشود دلم هوایت را میکند :

امشب سَری به آسمان دنیا زدم ؛

همین چند لحظه ی پیش ! نگاهم که به ماه زیبا افتاد :

به ناگاه به یادت افتادم که چقدر جای صورت آسمانی ات

بر سینه ی آبیه آسمان خالی ست مولاجان ..

به ماه گفتم هر چقدر هم که زیبا باشی

باز هم سهم ت از دنیا همین یک تکه آسمان است و بس ..

اما من خورشیدی دارم که اگر روزی بَنای تابیدن کند

تو را شرمنده می کند ..

خورشیدی دارم که سهم ش تمام هستی و ماسِواست :

هر چه را که بخواهد در نگین انگشتری اش دارد ...

در گوشه ی نگاهش : به وجودش - هستی - برپاست

و به اشاره اش روزگار می گردد.. دلتنگت شدم :

می خواستم با نگاه به آسمان سلامی عاشقانه

بر محضرت روانه کنم

تا بدانی از روی زمین این گوشه ی دنیا :‌

بی نهایت دوستت دارم مهدی جان ....

خاطرت آسوده آقاجان قلب من تا روز آمدنت

فقط برای تو عاشقانه می تپد ...
یکشنبه 22 آذر 1394 04:34 ب.ظ
سلاممم خوبی گلم
زهــღــرا سلام
ممنون شما خووبی؟
دوشنبه 16 آذر 1394 09:25 ق.ظ
زندگی دریای مه آلودیست

که در آن رهسپارانیم

به امید بندری دور

که شاید هرگز به آن نرسیم.
شنبه 14 آذر 1394 07:25 ب.ظ
سلااااااااااااااااااااااااام بی معرفت خوبی
زهــღــرا سلاام عزیزممم
نگوو اینطور
توخوبی گلی؟
کم پیدایی؟!!
پنجشنبه 12 آذر 1394 12:09 ب.ظ
یک لحظــه بیـا یـــار و انیـــس دل مـن باش
بگـــــــذار کـــنم راز دل غمــــزده را فــاش...
فتـوی خطیبان شده است بر ســــر منبـــر
آنکـــس کـــه کــــند ظلم… بود لایق پاداش
گـویی که خـــدا داده ز یک مــادر غمخوار
یک خــیــل فـــرو مایه و یک طایفه اوباش

گلزار چه خالی شده… از عطــر بنفشه
کِشتند به جای گل سوسن گل خشخاش
پنجشنبه 12 آذر 1394 12:09 ب.ظ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ««بله»»..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ که ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ توی آیینه ﺷﮑﺴﺖ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ با تموم وجود ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ۵٫۶ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ نیمه باز ﺧﯿﺲ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ که ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ..
ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ خیس..
سلامتی یه عمر تنهایی..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ،
سلامتی خنده های کودکی که توی راه بود..
سلامتی دختری که مادر شد..
سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند..
سلامتی هق هق هایی که ﭘﺴﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ آرﻭﻡ ﺷﻪ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻻﯾﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زده ﺷﺪ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ..
سلامتی همه ی عاشقایی که هرگز به عشقشون نرسیدن و از دور نگران یکی یه دونه شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن آهای غریبه این که دستش توی دستای توءه همه ی دنیای منه خیلی مراقبش باش. …
اگه عاشق باشی اشکتو در میاو اگه در نیاورد بدون نیستى
پنجشنبه 12 آذر 1394 12:09 ب.ظ
خــدایــــــــــا . . . .
می دانم این روزها از دستم خسته ای
کمی صبر کن خوب می شوم...
بگذار باران بزند
دلم بگیرد
میروم زیر آسمانت
دستهایم را می سپارم به دستت
سرم را می گیرم به سمتت
قلبم مالِ تو
اشک هایم که جاری شود
می شوم همانی که دوست داری
پاک
استوار
امیدوار
بگذار باران بزند...!
پنجشنبه 12 آذر 1394 12:09 ب.ظ
آنقدر فریادم را سکوت کرده ام
که اگر به چشمانم بنگرید کر می شوید !!
پنجشنبه 12 آذر 1394 10:23 ق.ظ
به هر فصلی اگر ببارد

تفاوتی ندارد...
باران بی تو
بوی برگهای سوخته می دهد
باران با تو
عطر گلهای نوشکفته می دهد...
چهارشنبه 11 آذر 1394 01:53 ب.ظ
اشکهایم را پاک کن...نه با دستهایت...با فیلتر سیگارهایم!

زحمتی به خودت نده،نقشت را که خوب بازی کردی حالا برو

.به تو نیازی نیس ما یک مثلث تنهایی تشکیل داده ایم!خودم را میگویم...

*من* *سیگار* و *اشکهایم*...
سه شنبه 10 آذر 1394 10:43 ب.ظ
سلاااااااااااااااااام چطوری گلم
هستی
زهــღــرا سلاامم
اسمتون کوو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سه شنبه 10 آذر 1394 06:17 ب.ظ
$$$$$$_____کلبه ی پرستوی مهاجر _________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**'____________**'$$***,,
____,;'*___'_.*__________________*___ '*,,
,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,
*.°
?
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........O..........O
............° o o o O
......................?
...................?
...............?
...........?
........?
....?
.?
*?´¨)
¸.-´¸.-?´¨) ¸.-?¨)
(¸.-´ (¸.-` ??´¨) ?.-´¯`-.- ?
زهــღــرا چرا حداقل اسم نمی نویسییید اخههه؟!!!!
یکشنبه 8 آذر 1394 07:05 ب.ظ
داشتن یه دوست خوب تو دنیای بد
مثل خوردن چای داغ تو هوای سرده
.
.
.
درسته که هوارو گرم نمیکنه
اما دل آدمو عجیب گرم میکنه

این متن رو امروز به یه دوست خوب دادم
یکشنبه 8 آذر 1394 03:22 ب.ظ
دلم بشکنه حرفی نیست
حقیقت رو ازت می خوام
بهم راحت بگو می ری حالا که سرده رویاهام
نمی دونم کجا بود که دلت رو دادی دست اون
خودت خورشید شدی بی من منم دلتنگیِ بارون
یه بار فکر منم کن که دلم داغونه داغونه
تو می ری عاقبت با اون که دستام خالی می مونه
دلم بشنکنه حرفی نیست فقط کاش لایقت باشه
می رم از قلب تو بیرون که عشقش تو دلت جا شه
دلم بشکنه حرفی نیست اگه تو یارو همراشی
ولی می شد بمونی و کمی هم عاشقم باشی
نمی دونم کجا بود که دلت رو دادی دست اون
خودت خورشید شدی بی من منم دلتنگیِ بارون
همه فکرش شده چشمات گاهی دستاتو می گیره
یه وقت تنهاش نذاری که مث من می شه می میره
دلم بشکنه حرفی نیست فقط کاش لایقت باشه
می رم از قلب تو بیرون که عشقش تو دلت جا شه
یکشنبه 8 آذر 1394 03:19 ب.ظ
عزیزم به منم سربزن ممنونم
زهــღــرا چشم گلم
یکشنبه 8 آذر 1394 03:19 ب.ظ
سیبی هستی آویزان
از شاخه‌ای در آسمان
باور کن
عابد نیستم
عاشقی ناگزیرم
که چنین دست‌هایم را
به چیدن تو
بلند کرده‌ام ...


"ابوالقاسم تقوایی"
یکشنبه 8 آذر 1394 03:18 ب.ظ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ
ﺩﺭ ﺗﻨﮓ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ
می پرد ﺑﯿﺮﻭﻥ ،
ﻭ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ
ﻏﺮﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !
شنبه 7 آذر 1394 02:06 ق.ظ
اپمممممممممم
زهــღــرا اومدم
پنجشنبه 5 آذر 1394 05:47 ب.ظ
بر لب شن های ساحلی ، هماهنگ با تلاطم دریا ...

رها می شوم در آغوش تو ..

صدای هوهوی باد ، همراه با دوستت دارم هایت ، در گوشم می پیچد

و من مست می شوم با قطره ای از دریایی که در آغوشت داری ...
پنجشنبه 5 آذر 1394 03:33 ب.ظ
سلام گلم

جزء 26 برای 15 صفر فردا جمعه ثبت شد ..التماس دعا
چهارشنبه 4 آذر 1394 10:57 ب.ظ
سلام باپست حالم بده ونگرانم تروخدادعاکنین اپم تروخدابیا دعا کن
زهــღــرا [تعجب]
چهارشنبه 4 آذر 1394 06:36 ب.ظ
زیبا بود
زهــღــرا ممنون
چهارشنبه 4 آذر 1394 11:19 ق.ظ
❌زنـدگی كوتاهِ،زندگی كن
عـشق كم یابه،بدستش بیار
خشم بده،بندازش دور
ترس وحشتناكه،باهاش روبه رو شو
خـاطرات شـیرنن،گرامی بِدارشون❌
چهارشنبه 4 آذر 1394 11:19 ق.ظ
کــمــی بــیـا جــلــوتــــر . .
مــی خــواهـــمـــ در گوشــت چــیــزی بــگــویم . . . !
ایـن یـک اعــتـرافــــــ اســت . . .
مــن بــی او دوامــ نــمی آورمــ . . .
حــتــی تــا صــبح فـــردا . . . !.!
چهارشنبه 4 آذر 1394 11:18 ق.ظ
✘ بــیـشـتَـریـن ضَـربـه هــارو خــوبتًـریـن آدمــا میـخـورَن . . .
واسِـــه خــوبـیـاتــون حًــد بذاریـــن ✘
☜✘ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻟﯿــــــــــــــﺎﻗﺘﺶ" ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ " ﻣﺮﺍﻣـــــــــــﺖ ...!!!


چهارشنبه 4 آذر 1394 11:18 ق.ظ
مَن از نَســــل لِـــــیلی ام...
مَن از جِنـــس شــــیرینَم...
مَن دُخــــــترم...
با تمام حساســـیت های دُخترانه ام...
با تَلنگری بارانـــی میشوم...
با جُـــــمله ای رام میشوم...
با کَلـــمه ای عــــــاشق میشوم...
با پُــــــشت کردنی ویــــــران میشوم...
به راحَتی وابَــــــسته میشوم...
با پیــــــروزی به اُوج میرسم...
هنوز هم با عروسَـــــــکهایم حَرف میزنَم...
هنوزم هَم برایِشان لـــالـــایی میخوانَم...
من دُخـــــترم...
پُر از راز...
هرگز مرا نَخواهی دانِــــست...
هرگز سَرچِشــمه اَشکــــــهایم را نمی یابی...
هرگز مرا نِمیفَــــهمی...
مَگر از نَـــــــسلم باشی...
مَگر از جِنــــسم باشی...
چهارشنبه 4 آذر 1394 11:18 ق.ظ
✍یــــــــــہ روزے بالاخره یڪے
لیاقَـــــٺ نِگہ داشتنـ ♥قلبـــــَمو♥
تا اَبَد پیدا میڪنہ⇨

اونوقٺ ٺو اوج دیونه بازیامـــــ‌ツ
واسَـش آقآیی میڪنمـــــ
چهارشنبه 4 آذر 1394 11:18 ق.ظ
خیــلـــے بده ...

دلــت هـــوای روزهـایے رو بــکـنہ

کہ میــدونــے دیـگہ

هیچوقـــت برنــمیـــگــرده ...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


دلم کـــــــــــمی خدا میخواد…
کمی سکـــــــــــوت…
کمی دل بریدن میخواد…
کمی اشک…
کمی بهت…
کمی آغوش آسمانی
کمی دور شدن از این آدمها…!
کمی رسیدن به خدا…
*********
قربون خدای بزرگم برم که اگه خطا کنم
نهایت قهرش بین دو اذانه
دوباره صدام میکنه، خدا عشق است…
*********
گـاه دلم می گیرد… (!)
گـاه زندگی سخت می شود… (!)
گـاه تنها , تنهایی آرامـش می آورد
گـاه گـذشته اذیتم می کند
این`گـاه هـا`… گـهـگـاه تـمـامــ روز و شـب من میشوند … (!)
✿ آنوقت بـغـض گـلـویـم را میگیرد !
✿ درست مـثـل هـمین روزها…
*******
دلـــــــتنــــــگم بــــــرای تــــــو
بــــــرای بــــــا تــــــو بــــــودن
ای کــــــاش میــــــشد
در ایــــــن لحــــــظاتــــــ خــــــالی
کمــــــی داشـــتـــم
چقــــــدر آه……
چقــــــدر دلتــــــنگی….

مدیر وبلاگ : زهــღــرا
پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک